پیش بارگذار اجومال

گالری

گالری

در کنار بهترین ها

نتایج برتر در لاپلاس

سالن مجزا برای دختران و پسران با امکانات رفاهی

پانسیون مطالعاتی

 

با مشاوره تخصصی در کنار دانش آموزان برتر هستیم

مشاوره تحصیلی

 

تصاویر برگزاری آزمون ها در مجموعه ی لاپلاس

آزمون های درسی

 

برگزاری جلسات آموزشی در لاپلاس

جلسات آموزشی